Lekeplass Kirketorget i Moss

Continue

Lekeplassen i Moss har blitt en turistattraksjon!

Trigonor planla og leverte lekeparken på Kirketorget i Moss som åpnet 2016, i samarbeid med Moss kommune og In Situ landskapsarkitekter. Det er god byutvikling å skape liv i et ellers stille sentrum. I samarbeid med Moss kommune har vi levert en stor lekeplass med solid suksess! Lekeplassen på Kirketorget i Moss er vi ganske så stolte av. Plassen har blitt et samlingspunkt for hele Moss og omegn. Filmen under viser hvor stolte mossingene er av den nye lekeplassen og hvilke tanker vi har lagt til grunne under utviklingen av prosjektet.

  Moss Sentrum
  1-12 år
Teodor Tomter & Petter Nyquist

 

 

Vi har levert:

  • Lekeapparater
  • Design
  • Gummidekke

Dette sier kunden:

«Selvfølgelig er lekeplassen årsak til den store økningen av folk i sentrum i helgene. Jeg har møtt folk fra Horten som reiser gratis med Bastøferja for å gå på lekeplassen i Moss.»

-Kristin Utakleiv, Moss i Sentrum

Tanken bak:

Vi fikk tildelt to områder av landskapsarkitektene i In Situ og med inspirasjon fra kanalbrua som forbinder Moss og Jeløya tegnet og bygde vi en klatrebue som forbinder de to lekeområdene.

IMG_4520

IMG_4484

IMG_4494

TTL_6195

TTL_8149

Magne Egerhei

Vår rådgiver på prosjektet: Magne Egerhei