Vansjø Terrasse borettslag får midler fra Trigonorfondet

20 september 2022 | Lekemiljø, lekeplass og inspirasjon Vansjø Terrasse borettslag får midler fra Trigonorfondet

Vansjø Terrasse slo i bordet med midler fra Trigonorfondet – nå er herved tiden uten lekeplass over for godt!

Vansjø Terrasse slo i bordet med midler fra Trigonorfondet – nå er herved tiden uten lekeplass over for godt! 

For barna i Vansjø Terrasse borettslag i Moss, var det skralt med lekemuligheter. En liten gressflekk der borettslaget har hatt sommerfester, men utover det, ingen husker, sklier eller lekeapparater.

Da Victoria Janitz kom inn som styreleder i borettslaget, sto mulighetene for lekeplass høyt oppe på agendaen.

Dette er historien om hvordan muligheten ble til virkelighet.

 

Overraskende god respons på lekeplass-ideen

– Vi er jo bare 24 andelseiere, med fire barn under fem år, men det er mange som har barnebarn her. Så jeg begynte å forhøre meg om lekeplass kunne være aktuelt, forteller Victoria.

Hun samlet inn ønsker fra både foreldre og besteforeldre i nabolaget, som til tross for noen uenigheter om hvilke apparater de ønsket seg, var svært positive til forslaget. Skulle de ha sandkasse, eller ble det mye vedlikehold? Skulle huskene være av typen bildekk eller ikke?

Det ble i hvert fall fort tydelig at den lille gressflekken på kanskje 60 kvadrat ville være det perfekte stedet for lekeplassen – uansett hva slags apparater som skulle reises.

Men samtidig som Victoria snakket med andelseierne, var hun også ute for å hente inn litt hemmelig input fra Trigonor.

 

Søkte midler til lekeplass før den var vedtatt

– Jeg måtte legge fram noe for styret, inkludert estimert pris, og Trigonor lå nesten vegg i vegg med borettslaget vårt. Dermed så jeg muligheten til å slenge inn en søknad før prosessen hadde begynt, og skulle vi være så heldige å bli valgt, ville jeg ha noe å slå i bordet med, sier Victoria.

Hun snakker selvsagt om Trigonorfondet, som er en pott på én million kroner som hvert år fordeles mellom ulike lekeplassprosjekter. Små borettslag vasser sjelden i penger, så jo lavere totalkostnad, jo lettere ville det bli å få forslaget vedtatt.

– Vi fikk Trigonor på befaring etter noen uker, og fikk raskt et forslag på apparater og pris, sier Victoria.

Ikke minst – søknaden om midler fra Trigonorfondet ble innfridd!

image003


Enstemmig vedtatt på generalforsamling

– Jeg kalte inn til ekstraordinær generalforsamling, og det var overraskende godt oppmøte. Samtlige stemte ja til å anlegge lekeplass. Da vi i tillegg kunne fortelle at en del av kostnadene ville bli dekket av Trigonor, var det lett å se at positiviteten økte enda mer, sier Victoria.

Uenighetene om apparater ble raskt avgjort via stemming. Det ble bildekkhuske, og til tross for litt opprinnelig skepsis, kom de til slutt fram til at det ikke ville være en skikkelig lekeplass uten sandkasse.

I tillegg til huske og sandkasse, blir det dessuten et skikkelig klatretårn og en dumphuske, flere benker og kanskje til og med en bålpanne for de voksne. Ikke dårlig for en liten flekk på 60 kvadrat!

– Nå har vi fått tegnet opp lekeplassen, som skal på plass allerede rundt påske. Jeg trodde først ikke det ville skje før etter sommeren, så dette er kjempestas. Ikke minst er det kjempegøy å få ekstra midler gjennom fondet, og vi vil gjerne takke Trigonor for bidraget, sier Victoria.

Vel fortjent, sier bare vi.

New call-to-action

Magne Egerhei

Written By: Magne Egerhei