Regelverk, forskrifter og sikkerhet | Innemiljø Blir du sliten av lyden i barnehagen?

Continue

Lyden av barns lek er utrolig fin - vi pleier å si at det er det beste vi vet. Samtidig vet vi at det kan bli litt vel mye skrik og skrål i barnehagehverdagen. Faktisk kan lydnivået bli like høyt som på en skikkelig rockekonsert eller i en maskinhall. Det er åpenbart en faktor som kan slite ut både voksne og barn, og da er det godt å vite at det finnes gode og rimelige løsninger på problemet. Du skal ikke ha vondt i hodet etter hver eneste arbeidsdag. Heldigvis kan vi hjelpe deg med lyddemping.

Mye av lyden i barnehagen kan vi ikke ta bort uten å slutte med sang og lek med barna, men vi kan gjøre noe med hvordan denne lyden oppleves. Det er stor sannsynlighet for at lydnivået og mengden lyd ikke er kjernen i problemet, men heller det som kalles gjenklang på fagspråket.

Forestill deg hvordan lyden er i et helt tomt rom i boligen du har flyttet inn eller ut ifra. Svært enkelt fortalt betyr gjenklang at lyden i rommet gjentas flere ganger med svært korte intervaller. Som et slags superraskt ekko.

Når hjernen må oppfatte og prosessere den samme lyden 4-5 ganger med millisekunders forsinkelse er det enkelt å forstå at man kan bli sliten. En svensk undersøkelse viser at hele 7 av 10 kvinnelige barnehageansatte opplever hørselsproblematikk i hverdagen.

Få et bedre arbeidsmiljø

Ingen rom er like, og det er viktig at man bruker riktig og tilstrekkelige lydabsorbenter. Vår akustikkekspert gjør nødvendige målinger og kommer med forslag til løsninger.

Når det er sagt har lydnivået selvsagt også en påvirkning, og barneskrik kan måle hele 115 desibel. Til sammenligning går grensen for arbeidslivets krav om hørselvern på 85 desibel. Reglene for lyd, etterklangstid og lydisolasjon i norske barnehager og skoler finnes i Norsk Standard 8175. Denne angir blant annet krav til etterklangstid i ulike bruksrom. Vi utfører lydmålinger som kan avsløre hvorvidt hvert enkelt rom er i henhold til regelverket, men vel så viktig er det oppfattede støynivået av de som bruker rommet.

Lyd

Vi tilbyr barnehagene et perfekt lydmiljø

Selv om minstekravene i loven er tilfredsstilt så er det gjerne mer å gå på før det blir optimalt. Det betyr at også nyere barnehager ofte har forbedringspotensiale som er merkbart. Vi har til gode å oppleve klager på at vi har lyddempet for mye. Det er bare deilig og avslappende. Perfekt akustikk gir taletydelighet og bedre kår for pedagogisk virksomhet. Det er vanskelig å forklare og fortelle om, og må rett og slett oppleves før du forstår det fullt ut.

Om rommet ikke er støydempet fra før er det sannsynligvis behov for det. Rommet trenger ikke se ut som et lydstudio av den grunn! Vi i Trigonor er eksperter på å utbedre akustikken i barnehager, og finner løsninger i samråd med dere.

Det er mange gode løsninger å velge blant, med både fastmonterte og frittstående elementer som kan integreres godt i miljøet - eller fremstå som designelementer. Akustikkdempende bilder og lydplater med trykk eller i morsomme former er populære - men må ofte demper de ikke gjengklang nok på egenhånd.

Dette kan du sjekke selv:

  • Spør kollegaene dine om de synes det er et ubehagelig støynivå
  • Vi snakker ofte om taletydelighet. Hvordan er det å snakke med hverandre når det bråker i rommet?
  • Legger du merke til gjenklang eller ekko når rommet er tomt og du klapper i hendene?
  • Er det mange harde overflater i rommet? Det har en negativ påvirkning på akustikken.
  • Hvordan føler de seg i hodet når de går hjem?
  • Oppleves alle rom like støyende?

Hva gir best lyddemping?

Det mest effektive er kombinasjonen av demping i tak, vegg og frittstående elementer. Demping i tak gir ofte best effekt i forhold til kostnad. Er veggene høye så må disse dempes i tillegg til tak. Det er helt avgjørende å bruke riktige absorbenter som demper godt på alle lydfrekvenser. De må være av god kvalitet og i tilstrekkelig mengde for at et godt lærings- og arbeidsmiljø skal kunne oppnås.

Demping med lydabsorbenter på vegger koster litt mer pr m2 siden man må bruke robuste absorbenter eller spesialstørrelser i større grad. 

Vårt viktigste råd er at vi som fagpersoner bør gjøre en vurdering og/eller en befaring for å vurdere hvilke tiltak som vil gi best effekt.

632c1fa8d770575cc2626dff_woolbubbles casestudy lila krono wobedo design

Trenger vi eeegentlig lyddemping?

Kort fortalt så trenger alle barnehager og skoler lydabsorbenter. Lyd er subjektivt, men det er naturlig at Norsk Standard, som gjelder for alle bygg og er et myndighetskrav, legges til grunn. Vi bruker Norsk Standard, lydmålinger og faglige vurderinger som grunnlag når vi kommer med anbefalinger mtp. akustikken i rommet.

Fordelene ved riktig støydemping:

  • Barn opplever mindre stress og lærer bedre i et godt tilrettelagt lydmiljø.
  • Taletydelighet, det vil si at det er lettere å kommunisere med hverandre.
  • De ansatte har mindre plager og bedre konsentrasjonsevne i et rom med god akustikk.
  • Trigonor kan legge forholdene til rette for vellykket pedagogisk aktivitet.

Mindre slitasje på både voksne og barn er viktig for å gi en bedre fritid når dagen er slutt i barnehagen. Barnehageansatte som over tid har pådratt seg hørselsrelaterte slitasjeskader vil ha spesielt godt utbytte av støydemping.

Harde overflatematerialer frembringer problematiske lydrefleksjoner som begrenser taleforståelse. Harde gulv frembringer støy fra fottrinn og skrapelyder fra bord og stoler. Støy er uønsket lyd – det er når lyd går fra å være lyd til å bli plagsom, at vi kaller det støy. Når en lydbølge treffer en overflate, blir den enten kastet tilbake, absorbert eller spredt/diffusert. Jo hardere en overflate er desto mer lyd blir kastet tilbake.

Støy i bygg kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn, tekniske installasjoner og i visse tilfeller støy fra naboer. Til sammen oppleves konstant støy i bygget ofte ubehagelig og det fører til plager for beboerne/brukerne.

Riktig støydemping er rett og slett med på å gjøre hverdagen mye, mye bedre!

 

Lasse Hennum Hansen

Written By: Lasse Hennum Hansen

Innholdsprodusent