Nøkkelen til en aktiv alderdom: Trening som sosial møteplass

3 mai 2022 | Apparater, materialer og underlag Nøkkelen til en aktiv alderdom: Trening som sosial møteplass

Australsk forskning gir lovende tegn på hvordan vi kan bidra til mer aktivitet blant eldre ved å legge til rette for å trene ute sammen!

Dette banebrytende prosjektet viser hvor viktig utendørs treningsapparater kan være.

Så sent som i 2019 var rundt ni prosent av verdens befolkning 65 år eller eldre. Det tilsvarer over 700 millioner mennesker. Tallet forventes å øke til halvannen milliard innen 2050, så det er ikke rart det er mye diskusjon rundt hvordan samfunnet kan forbedre helsen og livskvaliteten til eldre. 

Det er ingen hemmelighet at kroppene våre svekkes i både styrke og funksjonsevne når vi blir eldre. Det stemmer også at jo eldre du blir, jo mer sannsynlig er det at du mister venner og kjære på din egen alder av naturlige årsaker, som igjen kan føre til en mer isolert livssituasjon.

Men – hva hvis samfunnet kunne adressere disse utfordringene gjennom utendørs rekreasjonsområder der eldre både kan trene opp sin fysiske evne og få tilgang på jevnlig sosial interaksjon? Dette var målet til ENJOY-prosjektet, en studie som ble utført i 2021.

92 prosent av deltakerne ville fortsette å bruke Senior Sport-apparatene etter prosjektet var over. Bilde: Rovaniemi, Finland92 prosent av deltakerne ville fortsette å bruke Senior Sport-apparatene etter prosjektet var over.

 

Hva er ENJOY-prosjektet?

ENJOY er et (forholdsvis liberalt) akronym for «Exercise interveNtion outdoor proJect in the cOmmunitY for older people», og ble utført i Australia av førsteamanuensis Pazit Levinger og teamet hennes ved the National Ageing Research Institute of Australia.

Sammen studerte de hvordan økt fysisk aktivitet påvirket en gruppe seniorer. Ved hjelp av Senior Sport-produktserien til Lappset, fulgte alle de 60+ år gamle deltakerne et 12-ukers strukturert og veiledet fysisk aktivitetsprogram. 

Etter de tolv ukene fikk de oppfølging over seks måneder, for å evaluere og avgjøre hvilke positive virkninger programmet hadde hatt på deltakerne både fysisk og psykisk. 

I slutten av hver fase fikk de utdelt spørreskjemaer for å måle effektiviteten av prosjektet basert på deltakernes respons. Tilgangen på apparatene ble målt elektronisk, for å bekrefte at responsene de ga etter seks måneder faktisk stemte.

Du kan selv se seniorene trene i løpet av ENJOY-programmet på Youtube her >> 

Source: The ENJOY Project: Usage and Factors to Support Adherence and Physical Activity ParticipationKilde: The ENJOY Project: Usage and Factors to Support Adherence and Physical Activity Participation

 

Hvordan hjelpe eldre til en aktiv, sosial livsstil?

Før vi dykker dypere inn i resultatene av studien, la oss se litt på noen av grunnene til at den ble utført, og bli kjent med bakgrunnen for hvordan den ble til. 

Over en firedel (1,4 milliarder) av verdens befolkning får ikke tilstrekkelig mengde fysisk aktivitet. Færre enn halvparten av eldre voksne i de fleste land er aktive nok til å holde seg i fysisk form. Dette er en stor utfordring for global helse.

Vaner bygges opp over et helt liv, og blir bare vanskeligere å endre etter hvert som vi blir eldre. Dermed må terskelen for å overkomme disse utfordringene bli lavere. Jo lavere vanskelighetsgrad, jo lettere blir det for folk å gjøre permanente livsstilssendringer.

En annen viktig grunn til å utføre ENJOY-prosjektet var å måle effektene det hadde på sosial interaksjon blant eldre. Det har skjedd et skifte de siste tiårene hvor eldresentre og pleiehjem har lagt mer vekt på fysisk aktivitet for å opprettholde funksjonsevne, i stedet for mindre fysiske aktiviteter som kortspill og bingo. 

Samfunnet har lenge hatt en utfordring med å adressere det store problemet med isolasjon og ensomhet blant eldre. Ved å inkludere dem i jevnlig gruppeorientert fysisk aktivitet, viste det seg at den sosiale interaksjonen var helsegevinsten som oftest ble nevnt blant alle deltakerne.

Kilde: The ENJOY Project: Usage and Factors to Support Adherence and Physical Activity ParticipationKilde: The ENJOY Project: Usage and Factors to Support Adherence and Physical Activity Participation

 

Positiv tilbakemelding fra deltakerne

Tilbakemeldingen fra ENJOY-prosjektet var overveldende positiv. Det store flertallet (98,6 prosent) sa at de enten var enige eller svært enige i at de likte å delta i programmet. 93,5 prosent sa det samme om å trene utendørs, og 94,7 prosent likte det sosiale aspektet ved programmet. 97,4 prosent satte pris på å få veiledning underveis, og 98,7 prosent følte seg trygge mens de trente.

Sistnevnte kan kanskje virke som en fotnote, men det er faktisk slik at det store flertallet av eldre unngår flere vanlige hverdagsaktiviteter fordi de føler seg utrygge på sine egne evner. Ved å gi dem oppfølging og veiledning underveis i treningen, ble denne frykten nesten totalt eliminert. 

Takket være god kjennskap og veiledning gjennom programmet, sa 92 prosent av deltakerne at de ville fortsette å bruke Senior Sport-apparatene selv etter at prosjektet var over.

[92 prosent av deltakerne ville fortsette å bruke Senior Sport-apparatene etter prosjektet var over. Bilde: Rovaniemi, Finland]

senior sport infographic 3Kilde: The ENJOY Project: Usage and Factors to Support Adherence and Physical Activity Participation

 

Ønsker seg apparater i nærområdet

ENJOY-studien avdekket også viktig informasjon om plassering av apparater og fasiliteter av typen som ble brukt i prosjektet. 69,7 prosent av deltakerne sa at det var viktig for dem at de lå tett ved et kommunalt samlingspunkt, som eldresenter, bibliotek eller samfunnshus. 74,3 prosent ønsket seg apparater i nærheten av der de bor. 

Disse to svarene viser at det ikke holder å installere seniorvennlige apparater ved en park eller lekeplass, men at de må være i nærheten av der eldre bor eller samles.

Studien ble utført med Lappsets Senior Sport-utstyr. Bilde: Rovaniemi, Finland.Studien ble utført med Lappsets Senior Sport-utstyr.

60 prosent av deltakerne sa at det sosiale ved å delta i fysisk gruppeaktivitet var viktig for å fortsette å bruke apparatene, mens 41,5 prosent sa at helsegevinsten var en nøkkelfaktor. Gitt disse dataene kan vi konkludere at gruppebasert fysisk aktivitet som også fungerer som sosial møteplass, kan drastisk bidra til å faktisk opprettholde en livsstilsendring. Det kan også positivt påvirke inntrykket av fysisk aktivitet blant eldre.

Er du interessert i å lese hele studien, finner du den her >>

[Kilde: The ENJOY Project: Usage and Factors to Support Adherence and Physical Activity Participation. Alle bilder er hentet fra: Lappset - Rovaniemi, Finland.]

 

New call-to-action

Magne Egerhei

Written By: Magne Egerhei