5 smarte og inspirerende retninger for lekeplassen

10 januar 2022 | Lekemiljø, lekeplass og inspirasjon 5 smarte og inspirerende retninger for lekeplassen

Dagens lekeplasser er ikke de samme som for 10–20 år siden. Her er 5 retninger for lekeplass du bør tenke på dersom du skal bygge i årene fremover.

Dagens lekeplasser er ikke de samme som for 10–20 år siden. Her er det du bør tenke på om du skal bygge i årene fremover.

En lekeplass kan være så mangt – mye mer enn bare en sandkasse, et huskestativ og en sklie. Med god planlegging og kunnskap om den nyeste utviklingen kan du gi barna opplevelser de sent vil glemme – og kanskje noe for de voksne også?

 

1. Den moderne lekeplassen er et samlingspunkt220230.

Skal du designe en lekeplass til offentlig bruk, for eksempel i et borettslag eller et bytorg, er det ikke lenger uvanlig å tenke på hele generasjonsspekteret. Dette kan være så enkelt som å legge til noen bord og benker for de voksne mens barna leker, men du kan også trekke det lenger.

Det er for eksempel svært populært ellers i Europa å blande lekeplass med treningsparker, slik at både voksne og barn kan aktiviseres samtidig. En flott lekeplass som også fungerer som samlingspunkt, gjør mye med verdien til et boligområde om du skal tekkes barnefamilier.

Eller hva med å la barnehagen inkludere apparater for seniortrening, dersom de har besøksavtaler med lokale eldresentre. Disse kan ofte fungere dobbelt som lekeapparater for barna også.

 

2. Mer inndeling i soner

2020 skapte naturligvis et større behov for lekeplasser og uteområder som kan deles inn for mindre grupper, men dette var faktisk en økende trend allerede. Etter populariteten til ballbinger på 2000-tallet, opplevde nok mange at det kan skape begrensninger dersom alt er beregnet på å leke sammen i store fellesgrupper.

Soneinndeling gjør det ikke bare lettere for barna som foretrekker å leke i mindre grupper, men er også svært godt egnet for mer pedagogiske opplegg. Prøv for eksempel å fargekode de ulike delene av lekeplassen, og du vil oppleve at det blir lett å grense inn områder for undervisning eller styrte aktiviteter.triganor_mobile_checklist_CTA

 

3. Mer etterrettelig miljøregnskap

Miljø og bærekraft har for mange skutt opp på prioriteringslisten, og vi ser nå hvordan det gir seg utslag. Naturlekeplasser dukket opp mange steder som en motreaksjon til syntetiske materialer, og disse har absolutt mye for seg både estetisk og miljømessig. Mange av dem bruker eksisterende trær og terreng på en spennende måte i helhetsdesignet.

Samtidig er det faktisk ikke alltid de mest åpenbare tiltakene som er de beste, og mange legger nå mer vekt på komplette miljøregnskap for hele apparatenes livssyklus. Med etterrettelig produksjon og import, og gode planer for hva som skal skje når apparatene skal ut av bruk, kan du føle deg trygg på at ikke du blir en miljøversting selv med de beste hensikter.

 

4. Interaktive apparater

En annen spennende utvikling som vi i Trigonor jobber med, er interaktive apparater. Det vil si apparater som benytter elektronikk og teknologi, med nye muligheter for både lek og læring. Disse vil nok bli store fremover.

Ved å inkludere programvare i lekeapparatene kan de tilby helt nye spill og leker hver gang barna besøker lekeplassen. Det er kanskje vanskeligere enn før å holde på oppmerksomheten til barna, men med slike apparater kan du bruke noen av virkemidlene til elektronikk og dataspill for å få dem i fysisk aktivitet.

 

5. Utnytt plassen – bygg i høyden

Mens idealet så klart er en stor, bred plass hvor barna kan løpe og leke fritt, er det ikke alltid mulig. Noen ganger må du få mest mulig moro inn på minst mulig plass, og her skjer det mye spennende.

Produsenter som for eksempel Lappset har mange unike klatrestativer og lekeapparater som utnytter den vertikale plassen – som du stort sett har ubegrenset av. De bygger rett og slett morsomme klatreopplevelser i høyden, trygt beskyttet av gitter eller glass så ikke barna faller og slår seg.

 

Lar du deg inspirere?

Snakk gjerne med oss om lekeplassen du drømmer om. Vi bistår gjerne med gode råd og anbefalinger.

New call-to-action

Magne Egerhei

Written By: Magne Egerhei