Når var sist gang du bestilte sikkerhetskontroll av lekeplassen?

30 september 2021 | Vedlikehold og service Når var sist gang du bestilte sikkerhetskontroll av lekeplassen?

Er du klar over hvor ofte lekeplassen faktisk burde inspiseres? Jevnlig sikkerhetskontroll sørger for at du unngår slitasje og fare for barna.

Ikke alle er klar over hvor ofte lekeplassen faktisk burde inspiseres.

Når det gjelder å bli utsatt for slitasje, er det få ting som kan måle seg med lekeplasser. 

Apparatene står ute i vær og vind, sommer som vinter, gjerne i ti år eller mer uten å byttes ut. I tillegg skal de tåle klatring, svinging, dumping – og en hel rekke andre verb som beskriver aktive barns lek. Som om ikke det var nok, er de også et populært tilholdssted på nattestid for ungdom og andre som ikke er helt i målgruppen.

Likevel er det mange som ikke tenker på at dette burde bety jevnlig inspeksjon, for å sikre at barna er trygge når de leker. Det håper vi å gjøre flere bevisste på!

Last ned sjekkliste for vedlikehold av lekeplass her!

 

Dette sier regelverket om sikkerhetskontroll

Sikkerhetskontroll er en jevnlig sjekk av apparatene for slitasje, og burde gjøres minst én gang i kvartalet, men gjerne så ofte som én gang i måneden.

Det relevante regelverket for vedlikehold av lekeplassen finner du i Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Den sier rett og slett at «Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.»

For å finne nærmere retningslinjer må vi lese lekeplass-standarden NS-EN 1176, som har alle de eksakte detaljene om hva dette innebærer. Du burde også selv se over at ikke det finnes glasskår, sprøytespisser eller lignende hver morgen.

Det er ingen som kommer for å sjekke om forskriften blir overholdt, men ved å la være, øker du sannsynligheten for at et barn skader seg under leken. I så fall kan eier av lekeplassen fort bli erstatningsansvarlig dersom det viser seg at ikke lekeplassen har blitt inspisert ofte nok.

Det er altså både i din og barnas beste interesse at du tar sikkerhetskontrollen på alvor. 

 

Trigonor tilbyr kvalifiserte lekeplasskontrollører

Vi i Trigonor er kanskje enda mer opptatt av sikkerhetskontroll enn de fleste, og tilbyr en av de mest omfattende inspeksjonene du finner på markedet.

Våre kontrollører har tatt et eget kurs for å kvalifiseres, og tar oppdateringskurs årlig. Kontrollørene har kunnskap om både Trigonors egne apparater, og andre leverandørers.

En lekeplass med 10–12 apparater vil kreve omkring halvannen time med inspeksjon.

 

Hva er typiske problemer en kontrollør vil oppdage?

Dersom du har tatt en kikk på NS-EN 1176, vil du fort oppdage at det er mye teknisk detaljkunnskap som kreves for å gjøre en inspeksjon. 

Kontrolløren vil for eksempel bruke egne måleapparater for å sjekke at ikke det finnes åpninger mellom 9 og 23 centimeter. Hvorfor? Fordi dette er den nøyaktige faresonen som gjør det mulig for barn å dytte hodet gjennom åpningen for så å sette seg fast. Et annet eksempel vil være kileformede åpninger, som kan utgjøre en kvelningsfare om snorer hekter seg fast i dem.

Det finnes hundrevis av ulike feil og mangler som er vanskelig for noen uten riktig opplæring å oppdage. Men når de oppdages, får barna et mye tryggere lekemiljø å boltre seg i.

Er det lenge siden noen har sett over lekeplassen din, ta kontakt med Trigonor. Vi sender over en av våre dyktige kontrollører, så du kan lene deg trygt tilbake.

 

New call-to-action

Reino Trolltun

Written By: Reino Trolltun